Dành cho nhóm - Brother Golf

Dành cho nhóm

Brother Golf

  • Dành cho nhóm từ 02 học viên trở lên
  • Thời gian: 20 buổi
  • Miễn phí bóng
  • Lịch học: Khung giờ thỏa thuận với HLV
  • Chi phí: Mức giá ưu đãi đặc biêt
  • 01 buổi trải nghiệm đầu tiên
  • 02 buổi trải nghiệm phòng 3D (với giá ưu đãi)
  • Được tham gia group Zalo và các buổi offline giữa các golfer do Brother Golf tổ chức
  • Giữ xe miễn phí tại sân tập
5/5 - (2 bình chọn)
0938 631 303