Sân tập ngoài trời - Brother Golf

Sân tập ngoài trời

Brother Golf

  • Sân tập ngoài trời gồm 2 tầng, tổng cộng 50 line đánh bóng và 2 sân cỏ cùng nhiều vị trí cờ mục tiêu. Được trang bị thiết bị chỉnh swing hiện đại tại thảm ngoài trời.

  • Với không gian mở, tạo cảm giác thoải mái cho các golfer luyện tập. Cùng với đó là các trang thiết bị thiết yếu và hiện đại, nhằm phục vụ khách hàng một cách toàn diện nhất.

 

Đánh giá
0938 631 303